Administrant 365 des del mòbil

Tot i que només ens cal un navegador per poder accedir al portal d’administració de 365, des d’ara també podem administrar 365 des del mòbil. Amb aquesta app podrem: estar al current de qualsevol incident del servei o canvis en aquest gestionar els usuaris: crear de nous, canviar les contrasenyes, … crear peticions de suport…