Sistemes i infraestructures

  • Gestió integral de servidors Windows físics o virtuals (actualitzacions, copies de seguretat, incidències, etc.)

  • Gestió de la seguretat (firewalls, antivirus, …)

  • Gestió de xarxa (switches, access points WIFI, DNS, dominis ...)

  • Coordinació amb operadors de comunicacions i/o hosting

  •  Assistència a usuaris en incidències o consultes de PC, mòbil, impressores, ofimàtica, etc.

    Servidores, seguridad, redes, ...

Tot perfectament registrat aamb un informe mensual ben clar i amb tota la documentació al día al teu abast (són els teus sistemes!)