I ara Llistes!!!

el

Com sempre diem a les nostres formacions, 365 és un entorn molt viu. I la darrera criatura que els hi ha nascut és diu «LListes» (Lists).

Lists permet gestionar d’una forma senzilla/visual i prou potent a la vegada, gairebé qualsevol tipus d’informació a gestionar com ara

  • incidències de qualsevol servei (factures , devolucions de materials, …)
  • equips i les seves reparacions o assignacions
  • les nostres comandes
  • etc

Es tracta d’una evolució de les llistes que fa anys que utilitzem dins Sharepoint, que per supossat, s’integra dins Teams.

Aquestes llistes

  • permeten el format condicional (com Excel!) per tal de cridar l’atenció sobre els elements que cumpleixen alguna condició,
  • comentar com a Teams cada element (en comptes de comunicar-nos per mail)
  • automatitzar mitjançant regles com els usuaris se’n assebenten
  • veure en forma de taula com a Excel, de targetes gràfiques, …

Per suposat tant al navegador com al mòbil!

Pots veure tota una presentació / demostració complerta (17 minuts) a aquest video